logo

Liên hệ

TRƯỜNG THCS Trực Đông

Địa chỉ: .., huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông/ bà Trần Văn Luỹ
Điện thoại: ..
Email: ..Trucđong.thcs@gmail.com